De missie van Haarlem Yildiz Spor Voetbalvereniging is om een bloeiende en inclusieve gemeenschap van voetballers te bevorderen, waarbij we ons richten op sportieve excellentie, persoonlijke ontwikkeling en sociale integratie. Onze club streeft ernaar om een omgeving te creëren waarin spelers van alle leeftijden en achtergronden zich thuis voelen en hun passie voor voetbal kunnen nastreven.

Kernwaarden:

Sportieve Excellentie: We streven naar sportieve prestaties op hoog niveau en moedigen onze spelers aan om hun vaardigheden te ontwikkelen en te verbeteren. We zetten ons in voor professionele training en begeleiding om onze spelers te helpen hun volledige potentieel te bereiken.

Teamgeest: Bij Haarlem Yildiz Spor geloven we in de kracht van teamwork en samenwerking. We bevorderen een positieve teamgeest en moedigen onze spelers aan om respectvol met elkaar om te gaan en elkaar te ondersteunen, zowel binnen als buiten het veld.

Persoonlijke Ontwikkeling: Onze club streeft ernaar om niet alleen goede voetballers, maar ook verantwoordelijke en veerkrachtige individuen te vormen. We bieden kansen voor persoonlijke groei en ondersteunen de holistische ontwikkeling van onze spelers.

Inclusiviteit: Bij Haarlem Yildiz Spor verwelkomen we spelers van alle achtergronden, ongeacht hun leeftijd, geslacht, etniciteit, religie of vaardigheidsniveau. We creëren een inclusieve omgeving waar iedereen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt.

Maatschappelijke betrokkenheid: We geloven in het belang van onze rol in de gemeenschap. We streven ernaar om betrokkenheid bij lokale initiatieven en liefdadigheidsactiviteiten te bevorderen, waarbij we onze passie voor voetbal gebruiken om een positieve impact te hebben op anderen.

Met deze missie en kernwaarden als leidraad, streeft Haarlem Yildiz Spor Voetbalvereniging ernaar om een geweldige voetbalervaring te bieden aan al haar leden en bij te dragen aan de groei en ontwikkeling van zowel individuen als de gemeenschap als geheel.