Update accommodatie!

Sinds enige tijd is het bekend dat er dit seizoen niet meer wordt gevoetbald, terwijl het ook nog niet zeker is wanneer dat ├╝berhaupt weer kan. Dat weerhoudt het SRO er niet van om te starten met het gelande (vervroegde) onderhoud van ons velden. Veld 1 en het trainingsveldje zijn inmiddels weer hersteld voor het nieuwr seizoen. Veld 2 wordt compleet gerenoveerd! Hierbij wordt er gefreesd, gespit en worden de er nieuwe drainageputten aangelegd. Tot slot komt er een nieuwe toplaag op waardoor het veld weer vele seizoenen probleemloos meekan, afgelopen seizoen was gebleken dat dit zeker nodig was!

Er staan nog een aantal vernieuwingen op het terrein gepland, hierover later meer.